logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Uaireanta Oscailte na Nollag / Christmas Opening Hours

Oifigí Cathartha na Comhairle
Beidh Oifigí Cathartha Chomhairle Contae na hIarmhí sa Mhuileann gCearr, Baile Átha Luain agus Baile na gCros dúnta don phobal ó 4in ar an Aoine, 22ú Nollaig 2023 agus athosclófar iad ar an Máirt, 2ú Eanáir 2024 idir 9.30rn go 4in.

Oifig Mótarchánach / Oifig an Airgid
Dúnfar Oifigí Mótarchánach sa Mhuileann gCearr agus i mBaile Átha Luain ar 1in ar an Aoine, 22ú Nollaig 2023 chun gnáthaimh dheireadh na bliana a éascú. Fanfaidh Oifigí an Airgid sa Mhuileann gCearr agus i mBaile Átha Luain ar oscailt go dtí 4in ar an dáta seo. Athosclóidh na hOifigí Mótarchánach agus Oifigí an Airgid sa Mhuileann gCearr agus i mBaile Átha Luain Dé Máirt, 2ú Eanáir idir 9.30rn agus 4in.

Leabharlanna na hIarmhí
Beidh Leabharlanna uile na hIarmhí dúnta don phobal ó 4in ar an Aoine, 22ú Nollaig 2023 agus athosclóidh siad ar an Máirt, 2ú Eanáir 2024 ag 9.40rn Beidh an tseirbhís Mo Leabharlann Oscailte ar fáil i Leabharlanna Bhaile na gCros, an Mhóta agus an Mhuilinn Chearr le linn thréimhse na Nollag. Tabhair cuairt le do thoil ar www.westmeathculture.ie chun sonraí a fháil faoi ríomhleabhair, ríomh-chlosleabhair agus acmhainní eile ar líne atá ar fáil 24/7.

Gairdíní agus Páirc Theach Belvedere
Beidh Belvedere dúnta don phobal ó 3in Dé Sathairn 23ú Nollaig 2023 agus athosclóidh siad ar an gCéadaoin 27ú Nollaig 2023 ag 9.30rn.

Linn Snámha an Mhuilinn Chearr

Nollaig

 • Dé Sathairn 23rd Nollaig: 9:30rn - 11rn, 11:30rn - 1in
 • Dé Domhnaigh 24ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Luain 25ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Máirt 26ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Céadaoin 27ú Nollaig: 11:30rn - 1in, 1:45in. - 3in
 • Déardaoin 28ú Nollaig: 11rn - 12in, 12:45in - 1:45in, 2:30in - 3:30in
 • Dé hAoine 29ú Nollaig: 11rn - 12in, 12:45in - 1:45in, 2:30in. - 3:30in
 • Dé Sathairn 30ú Nollaig: 11rn - 12in, 12:45in - 1:45in
 • Dé Domhnaigh 31ú Nollaig: 11rn - 12in, 12:45in - 1:45in.

Eanáir

 • Dé Luain 1ú Eanáir 2024: Dúnta
 • Dé Máirt 2ú Eanáir 2024: 6:30rn - 7:30rn, 8rn - 9rn, 10rn - 11:30rn, 12:30in - 1:30in, 2:30 in - 4in, 5in - 6in, (6in - 7in daoine fásta amháin).

Cuirfear an clár ama ó Dé Céadaoin, 3ú Eanáir 2024 ar aghaidh ar ár suíomh gréasáin agus ar na meáin shóisialta.

Ionad Spóirt Réigiúnach Bhaile Átha Luain

Nollaig

 • Dé hAoine 22nd Nollaig: 6.30rn - 7in
 • Dé Sathairn 23rd Nollaig: 8.30rn - 6in
 • Dé Domhnaigh 24ú Nollaig: 8.30rn - 2in
 • Dé Luain 25ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Máirt 26ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Céadaoin 27ú Nollaig: 8.30rn - 6in
 • Déardaoin 28ú Nollaig: 8.30rn - 6in
 • Dé hAoine 29ú Nollaig: 8.30rn - 6in
 • Dé Sathairn 30ú Nollaig: 8.30rn - 6in
 • Dé Domhnaigh 31ú Nollaig: 8.30rn - 5in

Eanáir

 • Dé Luain 1d Eanáir 2024 DÚNTA
 • Dé Máirt 2a Eanáir 2024 Filleann Gnáthuaireanta

Ionaid Fóntas Poiblí

Ionad Athchúrsála Bhaile Átha Luain

 • Dé Sathairn 23rd Nollaig: 9rn - 5in 
 • Dé Domhnaigh 24ú Nollaig: DÚNTA 
 • Dé Luain 25ú Nollaig: DÚNTA 
 • Dé Máirt 26ú Nollaig: DÚNTA 
 • Dé Céadaoin 27ú Nollaig: 9rn - 5in
 • Déardaoin 28ú Nollaig: 9rn - 5in
 • Dé hAoine 29ú Nollaig: 9rn - 5in 
 • Dé Sathairn 30ú Nollaig: 9rn - 5in 
 • Dé Domhnaigh 31ú Nollaig: DÚNTA 
 • Dé Luain 1d Eanáir: DÚNTA 
 • Dé Máirt 2a Eanáir: Filleann Gnáthuaireanta 

Ionad Athchúrsála an Mhuilinn Chearr

 • Dé Sathairn 23rd Nollaig: 9rn - 5in
 • Dé Domhnaigh 24ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Luain 25ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Máirt 26ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Céadaoin 27ú Nollaig: DÚNTA
 • Déardaoin 28ú Nollaig: 9rn - 5in
 • Dé hAoine 29ú Nollaig: 9rn - 5in
 • Dé Sathairn 30ú Nollaig: 9rn - 5in
 • Dé Domhnaigh 31ú Nollaig: DÚNTA
 • Dé Luain 1d Eanáir: DÚNTA
 • Dé Máirt 2a Eanáir: Filleann Gnáthuaireanta

Guíonn Cathaoirleach, Baill agus Foireann Chomhairle Contae na hIarmhí
Nollaig Shona agus Athbhliain faoi Mhaise dár gcustaiméirí go léir

 

Council Civic Offices

The civic offices of Westmeath County Council in Mullingar, Athlone, and Castlepollard will be closed to the public from 4pm on Friday, 22 December 2023 and will re-open on Tuesday, 2 January 2024 during the hours of 9.30am to 4pm.

Motor Tax / Cash Office

Motor tax offices in Mullingar and Athlone will close at 1pm on Friday, 22 December 2023 to facilitate end of year routines. The cash offices in Mullingar and Athlone will remain open until 4pm on this date. Motor Tax and Cash Offices in Mullingar and Athlone will reopen Tuesday, 2 January during the hours of 9.30am to 4pm.

Westmeath Libraries

All Westmeath Libraries will be closed to the public from 4pm on Friday, 22 December 2023 and will re-open on Tuesday, 2 January 2024 at 9.40am The My Open Library service will be available in Castlepollard, Moate, and Mullingar Libraries throughout the Christmas period. Please visit www.westmeathculture.ie for details of ebooks, eaudiobooks, and other online resources which are available 24/7.

Belvedere House Gardens & Park

Belvedere will be closed to the public from 3pm on Saturday 23 December 2023 and will re-open on Wednesday 27 December 2023 at 9.30am.

Mullingar Swimming Pool

December    

 • Saturday 23 December: 9:30am - 11am, 11:30am - 1pm
 • Sunday 24 December: CLOSED
 • Monday 25 December: CLOSED
 • Tuesday 26 December: CLOSED
 • Wednesday 27 December: 11:30am - 1:00pm, 1:45pm - 3:00pm
 • Thursday 28 December: 11am - 12pm, 12:45pm - 1:45pm, 2:30pm - 3:30pm
 • Friday 29 December: 11am - 12pm, 12:45pm - 1:45pm, 2:30pm - 3:30pm
 • Saturday 30 December: 11am - 12pm, 12:45pm - 1:45pm
 • Sunday 31 December: 11am - 12pm, 12:45pm - 1:45pm.

January

 • Monday 1 January 2024: CLOSED
 • Tuesday 2 January 2024: 6:30am - 7:30am, 8am - 9am, 10am - 11:30am, 12:30pm - 1:30pm, 14:30pm - 4pm, 5pm - 6pm, (6pm - 7pm adults only).

The timetable from Wednesday, 3 January 2024 will be posted on our website and on social media.

Athlone Regional Sports Centre

December

 • Friday 22 December: 6.30am - 7pm
 • Saturday 23 December: 8.30am - 6pm
 • Sunday 24 December: 8.30am - 2pm
 • Monday 25 December: CLOSED
 • Tuesday 26 December: CLOSED
 • Wednesday 27 December: 8.30am - 6pm
 • Thursday 28 December: 8.30am - 6pm
 • Friday 29 December: 8.30am - 6pm
 • Saturday 30 December: 8.30am - 6pm
 • Sunday 31 December: 8.30am - 5pm.

January

 • Monday 1 January 2024: CLOSED
 • Tuesday 2 January 2024: Normal Hours return.

Civic Amenity Sites

Athlone Recycling Centre

 • Saturday 23 December: 9am - 5pm
 • Sunday 24 December: CLOSED
 • Monday 25 December: CLOSED
 • Tuesday 26 December: CLOSED
 • Wednesday 27 December: 9am - 5pm
 • Thursday 28 December: 9am - 5pm
 • Friday 29 December: 9am – 5pm
 • Saturday 30 December: 9am - 5pm
 • Sunday 31 December: CLOSED
 • Monday 1 January: CLOSED
 • Tuesday 2 January: Return to normal opening times.

Mullingar Recycling Centre

 • Saturday 23 December: 9am - 5pm
 • Sunday 24 December: CLOSED
 • Monday 25 December: CLOSED
 • Tuesday 26 December: CLOSED
 • Wednesday 27 December: CLOSED
 • Thursday 28 December: 9am - 5pm
 • Friday 29 December: 9am – 5pm
 • Saturday 30 December: 9am - 5pm
 • Sunday 31 December: CLOSED
 • Monday 1 January: CLOSED
 • Tuesday 2 January: Return to normal opening times.

The Cathaoirleach, Members, and Staff of Westmeath County Council wish all our customers a very happy Christmas and prosperous New Year. 

Content Last Updated/Reviewed: 19/12/2023