logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Tailte Éireann

Tailte Éireann, a new State agency to manage and develop Ireland’s land, property, and location data.

The Property Registration Authority, the Valuation Office, and Ordnance Survey Ireland have merged to become a new organisation called Tailte Éireann.

Tailte Éireann provides a comprehensive and secure property title registration system, a professional State Valuation service, and an authoritative national mapping and surveying infrastructure.

Business will continue as usual while Tailte Éireann is being established. Customers can continue to use existing channels for all registration, valuation, and surveying services.

Find out more at tailte.ie

 Tailte ENG

Is í Tailte Éireann an ghníomhaireacht stáit nua a bhainisteoidh agus a fhorbróidh réadmhaoin, talamh agus sonraí áite na hÉireann.Cumaiscíodh an Oifig Luachála, an tÚdarás Cláriúcháin Maoine agus Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann agus as seo amach glaoifear Tailte Éireann ar an eagraíocht.

Soláthraíonn Tailte Éireann slánchóras cuimsitheach um Chlárú de theidil mhaoine, seirbhís stáit luachála atá profisiúnta, agus bonneagar suirbhéireachta agus léarscáilithe náisiúnta atá údarásach.

Leanfar ar aghaidh gach rud fad is a bhíon Tailte Éireann faoi bhun. Is féidir custaiméirí na bealaí atá ann cheana chun gach seirbhís chláriúcháin, luachála agus suirbhéireachta a úsáid.

Faigh tuilleadh eolais ag tailte.ie

Tailte IRE

Content Last Updated/Reviewed: 27/02/2023