logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Seachtain na Gaeilge

 Seachtain na Gaeilge - Sceideal na nImeachtaí

Is ceiliúradh bliantúil í Seachtain na Gaeilge ar chultúr, oidhreacht agus teanga na hÉireann. Seachtain na Gaeilge, a bheidh ar siúl ón 1-17 Márta 2023, á ceiliúradh i Leabharlanna na hIarmhí le meascán ceoil, imeachtaí scoile, scéalaíocht, agus grúpaí comhrá.

Cuireann Leabharlanna na hIarmhí go leor leabhar i nGaeilge ar fáil i dá leabharlanna áitiúla, chomh maith le ríomhleabhair & ríomhleabhair fuaime atá le fáil tríd an aip BorrowBox - https://westmeath.borrowbox.com/product- group/43522/seachtain-na-gaeilge-read-in-irish. Chomh maith leis sin tá bailiúchán de phictiúrleabhar Gaeilge againn le LOTE4Kids - https://lote4kids.com/irish-gaeilge/

Agus más mian leat do chuid scileanna Gaeilge a chleachtadh cuirimid ranganna Gaeilge ar líne ar fáil le Transparent Languages.

Faigh tuilleadh eolais ag https://westmeathculture.ie/library/language-classes/

Westmeath County Council Climate Action Plan 2024 – 2029

 

 

 

 

Seachtain na Gaeilge – Schedule of Events

Seachtain na Gaeilge is an annual celebration of Irish culture, heritage, and language. Seachtain na Gaeilge, which takes place from 1-17 March 2023, is being celebrated in Westmeath Libraries with a mixture of music, school events, scéalaíocht, and conversation groups.

 

  • Irish language and bilingual story times are happening in Mullingar contact 044 9332161 for full details.

 

 

 

 

Westmeath Libraries also offer a host of books in Irish in your local library, as well as ebooks & eAudiobooks with your BorrowBox app - https://westmeath.borrowbox.com/product-group/43522/seachtain-na-gaeilge-read-in-irish. Plus we have a collection of Irish language picture books available through LOTE4Kids - https://lote4kids.com/irish-gaeilge/

 

And if you would like to practice your Irish language skills we offer access to online language classes with Transparent Languages.

 

Find out more at https://westmeathculture.ie/library/language-classes/

Content Last Updated/Reviewed: 11/03/2024