logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Mullingar Local Area Plan 2024-2030

Mullingar Local Area Plan 2024 - 2030
- Strategic Issues Paper

Submissions are currently being invited from local communities, businesses, community and sporting groups and children and those representing children on the Pre-Draft ‘Strategic Issues Paper’.

The closing date for receipt of submissions is 5.00pm on Thursday 23 November 2023.

Submissions may be made either online (https://consult.westmeathcoco.ie) or in writing (Administrative Officer, Forward Planning, Westmeath County Council, Civic Offices, Mount Street, Mullingar, Co. Westmeath, N91 FH4N.)

We look forward to hearing from you.

MLAP 2024-2030 Have Your Say Infographic


Plean Ceantair Áitiúil an Mhulinn gCearr 2024 - 2030
- Páipéar ar Cheisteanna Straitéiseacha

Tá aighneachtaí á lorg faoi láthair ó phobail áitiúla, ó ghnólachtaí, ó ghrúpaí pobail agus spóirt agus ó leanaí agus iad siúd a dhéanann ionadaíocht ar leanaí ar an Réamh-Dréacht ‘Páipéar ar Cheisteanna Straitéiseacha’.

Is é 5.00in Déardaoin 23 Samhain 2023 an dáta deiridh chun aighneachtaí a fháil.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar líne (https://consult.westmeathcoco.ie) nó i scríbhinn (Oifigeach Riaracháin, Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Contae na hIarmhí, Oifigí Cathartha, Sráid an Mhóta, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91 FH4N.)

Táimid ag iarraidh cloisteáil uait.

lean Ceantair Áitiúil an Mhuilinn gCearr -  Mullingar Local Area Plan

Content Last Updated/Reviewed: 01/11/2023