logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Dhréachtphlean Oidhreachta; Draft Heritage Plan

Tá Comhairliúchán Poiblí oscailte anois ar Dhréachtphlean Oidhreachta na hIarmhí 2024-2030!

Ag teacht as chomhairliúchán poiblí a rinneadh an samhradh seo caite, tá dréachtphlean oidhreachta ullmhaithe ag Fóram Oidhreachta na hIarmhí. Tá ceithre chuspóir straitéiseacha i nDréachtphlean Oidhreachta na hIarmhí 2024-2030 le sraith gníomhartha leagtha amach faoi gach cuspóir chun cur i bhfeidhm an Phlean a threorú. Tá táscairí feidhmíochta ag gach ceann de na gníomhartha, a úsáidfear chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an phlean.
 
Tá an Dréachtphlean Oidhreachta ar fáil ar an tairseach comhairliúcháin: https://consult.westmeathcoco.ie/ agus ar Láithreán Gréasáin Chomhairle Contae na hIarmhí https://bit.ly/44U1SPE. Is féidir cóipeanna crua den Phlean a fheiceáil i do leabharlann áitiúil. Is féidir aighneachtaí agus fiosruithe a sheoladh trí ríomhphost freisin ag: heritage@westmeathcoco.ie agus tríd an bpost chuig an Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae na hIarmhí, Áras an Chontae, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí.
Dúnfar an tréimhse comhairliúcháin ar Dhréachtphlean Oidhreachta na hIarmhí 2024-2030 ar Dé hAoine 15 Meán Fómhair 2023.
————————
 

Public Consultation is now open on the Draft Westmeath Heritage Plan 2024-2030!

Following initial public consultation last summer, Westmeath Heritage Forum have prepared a draft heritage plan. The Draft Westmeath Heritage Plan 2024-2030 has four strategic objectives with a series of actions set out under each objective to guide the implementation of the Plan. Each of the actions has performance indicators, which will be used to monitor the implementation of the plan.
 
The Drat Heritage Plan is available on the consultation portal: https://consult.westmeathcoco.ie/ and on Westmeath County Council Website https://bit.ly/44U1SPE. Hard copies of the Plan may be viewed in your local library. Submissions and queries may also be sent by email: heritage@westmeathcoco.ie and by post to the Heritage Office, Westmeath County Council, Áras an Chontae, Mullingar, Co. Westmeath.
 
The consultation period on the Draft Westmeath Heritage Plan 2024-2030 will close on Friday 15 September 2023.
————————

Content Last Updated/Reviewed: 03/08/2023