logo
Home > Our Services > Your Council > Council news

Chomhphlean Ceantair Uirbigh Bhaile Átha Luain 2024-2030

Táthar ag lorg aighneachtaí faoi láthair ar Chomhphlean Ceantair Uirbigh Bhaile Átha Luain 2024-2030 - ‘Páipéar ar Shaincheisteanna Straitéiseacha’ Réamh-Dhréachta.

Is é an dáta deiridh chun aighneachtaí a fháil ná 5.00in Déardaoin 01 Feabhra 2024.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar líne ag ( https://athlonejointplan.ie ) nó i scríbhinn (Oifigeach Riaracháin, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae na hIarmhí, Áras an Chontae, Sráid an Mhóta, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91FH4N nó Aonad Pleanála Chun Cinn, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Ros Comáin, Áras an Chontae, Ros Comáin, Co. Ros Comáin, F42VR98).

Táimid ag tnúth le cloisteáil uait.

Content Last Updated/Reviewed: 04/01/2024