Home > Ár Seirbhísí

Ár Seirbhísí

Planning Icon

Pleanáil

Pleanáil, forfheidhmiú, pleananna forbartha, caomhnú & oidhreacht, rialú tógála

Housing Icon

Tithíocht

Tithíocht shóisialta, deontais tithíochta, ceannach tí, scéim chóiríochta ar cíos (RAS)

Library

Leabharlann

Aimsigh do leabharlann, cuir in áirithe agus athnuachan, cuardaigh leabhar, téigh isteach i do leabharlann, leabharlann ar líne

Enviroment

Timpeallacht

Faigh eolas ar rialú comhshaoil, gníomhaíocht aeráide, seirbhísí tréidliachta, dramhaíl & Bruscar agus go leor eile

Water Services

Seirbhísí uisce

Caomhnú uisce, méadrú, deontais toibreacha, uisce óil, scéimeanna & tionscadail agus go leor eile.

Roads & Transport

Bóithre, páirceáil agus iompar

Eolas ar oibreacha bóithre agus dúnta, sábháilteacht ar bhóithre agus scéimeanna & tionscadail áitiúla

Business

Gnó

Tacaíocht do ghnóthaí agus fáil amach ár gcontae

Arts & Recreation

Na hEalaíona agus Caitheamh Aimsire

Cultúr, oidhreacht agus fóillíocht

Community Development

Forbairt Pobail

Athrú sóisialta a bhaint amach agus coinníollacha sóisialta agus comhshaoil ​​a fheabhsú trí chomhionannas agus ceartas sóisialta

Digital and Broadband icon

Digiteach agus Leathanbhanda

Áiríonn sé eolas ar Phointí Nasctha Leathanbhanda (BCPanna), pointí rochtana WiFi (poiblí) atá ar fáil ar fud an Chontae, ár Straitéis Dhigiteach do Chontae na hIarmhí, agus go leor eile.

Fire Service

Seirbhísí Éigeandála

Sábháilteacht dóiteáin sa phobal, sábháilteacht uisce agus ár bplean móréigeandála.

Finance Services

Airgeadais

Foghlaim faoi bhuiséid na comhairle, faoi chaiteachas, faoi íocaíochtaí dúinn agus faoi sholáthar.

Regeneration

Athghiniúint

URDF, Tionscadal Athghiniúna RRDF Forfheidhmiú, faisnéis agus go leor eile.

Tourism

Turasóireacht

Eolas ar fhorbairt thionscal na turasóireachta i gContae na hIarmhí

Your Council

Do Chomhairle

Áiríonn sé faisnéis faoinár gcruinnithe, comhairleoirí contae, sonraí agus trédhearcacht