Tacaíochtaí agus Faisnéis do Dhídeanaithe na hÚcráine

Féach an nasc seo a leanas le haghaidh faisnéise: Tacaíochtaí agus Faisnéis do Dhídeanaithe ón Úcráin.

Ár Seirbhísí

Planning Icon

Pleanáil

Pleanáil, forfheidhmiú, pleananna forbartha, caomhnú & oidhreacht, rialú tógála

Housing

Tithíocht

Tithíocht shóisialta, Deontais Tithíochta, Ceannach Tí, Scéim Cóiríochta ar Cíos(RAS)

Library

Leabharlann

Aimsigh do leabharlann, cuir in áirithe agus athnuachan, cuardaigh leabhar, téigh isteach i do leabharlann, leabharlann ar líne

Enviroment

Timpeallacht

Faigh eolas ar rialú comhshaoil, gníomhaíocht aeráide, seirbhísí tréidliachta, dramhaíl & bruscar agus go leor eile

Water Services

Seirbhísí uisce

Caomhnú uisce, méadrú, deontais toibreacha, uisce óil, scéimeanna & tionscadail agus go leor eile..

Roads & Transport

Bóithre & Iompar

Faigh eolas ar oibreacha bóithre agus dúnta, sábháilteacht ar bhóithre agus scéimeanna & tionscadail áitiúla

Ár SeirbhísíÁr Seirbhísí

Ábhar Réadmhaoin

Ábhar RéadmhaoinAmharc ar Ábhar Réadmhaoin